Stoppa förfallet på Ekerös förskolor, skolor och äldreboenden!

Socialdemokraterna i Ekerö har i åratal påpekat förfallet i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden – nu har även kommunens revisorer konstaterat detsamma. (- Insändare publicerad i MN 24:e mars)

I rapporten konstateras det att; ”kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter” – och att; ”Detta kan på sikt innebära en kapitalförstöring och att kommunen inte lever upp till kommunallagens bestämmelse om “god ekonomisk hushållning””.

För oss socialdemokrater är det upprörande hur Ekeröalliansen rör sig med våra gemensamma tillgångar! Arbets- studie- samt vistelsemiljön för våra barn, unga och äldre är av yttersta vikt för våra kommuninvånare och inget som kan sjabblas bort!

I granskningen som görs av det fristående revisionsbolaget PWC så konstaterar man (sid 21) att Ekerö lägger mindre pengar än de flesta andra kommuner på planerat underhåll och mer på akut underhåll.

Det anser vi är något Ekeröalliansen borde göra något åt. Socialdemokraterna vill ha stopp på kapitalförstöringen och kräver att vi vårdar våra gemensamma tillgångar!

Lars Holmström, 2:e vice i Tekniska nämnden för (S)

facebook Twitter Email