Hanna Svensson Kommunstyrelsens ordförande

Hanna Svensson är socialdemokrat och KSO i Ekerö. Här under följer en liten presentation av Hanna och vad hon står för:

Jag heter Hanna och är kommunstyrelsens ordförande i Ekerö.

För mig är det viktigt att Ekerö blir bättre på att lyssna på sina invånare, att det lokala näringslivet får tillåtelse att blomma, att du som medborgare i Ekerö ska kunna bo kvar i Ekerö genom alla faser i livet (om du vill) och att byggandet på öarna tar hänsyn till världsarven och att Ekerö förblir den ”gröna kil” genom Stockholm som vi alltid varit!

Ekerö kan bättre!!!

Följ mitt arbete som KSO i Ekerö och i mina möten med näringsliv, föreningsliv och beslutsfattare för att få till ett bättre Ekerö.

– Tryck på knappen nedan (- går till Facebook) och följ mig!

facebook Twitter Email