PRESSMEDDELANDE: Nytt styre i Ekerö kommun!

Under kvällens kommunfullmäktige i Ekerö kommun antogs ett nämndinitiativ som innebär att Ekerö kommun skiftar majoritet.

Pressmeddelande Mittenstyret i Ekerö kommun

Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har enats om att gå samman och bilda ett nytt politiskt styre i Ekerö kommun – Mittenstyret. Gemensamt är vi övertygade om att vi med respekt för medborgare, medarbetare och förtroendevalda kan skapa den stabilitet, trygghet och enighet som är helt nödvändig de närmaste åren. Vi i Mittenstyret kommer att ha en ödmjuk och pragmatisk inställning till ledarskapet, och största fokus på medborgarnas bästa.

Med stor respekt för den demokratiska ordningen, kommer vi under återstoden av mandatperioden söka samverkan och breda uppgörelser i för kommunen viktiga frågor, som samhällsbyggnad och planering, inte minst när det gäller kommande utveckling av Ekerö centrum och Stenhamra centrum. 

I grunden bygger inte denna förändring i det politiska styret på ett missnöje med den förda politiken. Därför kommer den politiska plattformen som Mälaröalliansen utformade och de mål som nyligen antagits i kommunen inte att rivas upp. Det finns dock några områden vi som partier kommer att trycka lite extra på i samarbetet och dessa är:

  • Vi ser fram emot att leda ett demokratiskt styre med en bred förankring och ett starkt socialt ansvar. En hjärtefråga för Socialdemokraterna i det samarbetet är att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid. Vi ska se över vilka förutsättningar föreningarna har för att verka i kommunen, det handlar om allt från behovet av fler lokaler till utformningen av föreningsbidrag, säger Hanna Svensson, nyvald kommunstyrelseordförande, Socialdemokraterna.
  • Liberalerna kommer i Mittenstyret att arbeta för att centrumområdet med industritomten och bussgaraget omvandlas till en vacker grön småstadskärna med större livsmedelsbutik, saluhall/resecentrum eller dylikt i Tornhuset, bostäder med vacker arkitektur i blandade boendeformer, mötesplatser, samt fler affärs- och kulturlokaler, säger Fredrik Ohls, kommunalråd för Liberalerna. 
  • För oss Kristdemokrater är barn och ungas uppväxtvillkor fortsatt prio 1. Ekerö skall vara bäst i Sverige att växa upp i. Barn som växer upp i trygga familjer med trygga förskolor och skolor får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Barnen är vår framtid och vårt ansvar, säger Sivert Åkerljung, kommunalråd för Kristdemokraterna.
  • Ekerö kommun ska bli en klimatneutral kommun, precis som alla kommuner i Sverige behöver bli. Därför ser Centerpartiet till att vi ytterligare kommer öka ambitionerna i klimatarbetet med att få ner kommunens koldioxidutsläpp i snabbare takt, till stor del genom arbete med fossilfria transporter, säger Ove Wallin, kommunalråd för Centerpartiet.
  • Miljöpartiet kommer i styret lägga vikt på att se till att det är lätt för människor att ta sig runt i samhället på ett tryggt, hälsosamt sätt, för att undvika långa köer och onödiga utsläpp. Vi behöver även anpassa Ekerö för ett förändrat klimat för att undvika folkhälsoproblem i framtiden, säger Fredrik Zandrén, gruppledare Miljöpartiet. 
facebook Twitter Email