Kyrkoval i Ekerö!

Socialdemokraterna deltar som parti i årets kyrkoval. - Här kan du läsa vad vi vill i svenska kyrkan!

Socialdemokraterna deltar som parti i årets kyrkoval. Valet går av stapeln den 19:e september och du som får rösta får ditt röstkort i brevlådan!


Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska finnas nära dig i tider av oro, sorg och rädsla – i tider av oro behövs ett hoppfullt budskap, ett stöd och en förtröstan – men också i tider av glädje, skratt och gemenskap.

Vi Socialdemokrater vill ha en kyrka som är öppen för alla.
Kyrkan ska finnas till och vara öppen för alla och möta människor i livets alla skeden.
Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla dess medlemmar ska kunna delta i kyrkans olika verksamheter på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande över kyrkans angelägenheter.

Det är en av grunderna i det vi kallar den Svenska folkkyrkan.


Vi vill därför

  • att det sociala arbetet i kyrkan stärks för att kunna bryta människors ensamhet och isolering,
  • att alla, oavsett ålder och bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska vara jämlikar i kyrkan,
  • att kyrkans kultur- och musikverksamheter ska stimuleras och värnas såväl som dess barn- och ungdomsverksamhet,
  • att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom samarbete med offentlig sektor såväl som med frivilligorganisationer och genom en religionsdialog mellan olika trossamfund,
  • att det omfattande frivilligarbetet och engagemanget för kyrkan ska ges allt stöd,
  • att Svenska kyrkan ska vara klimatsmart i alla dess verksamheter, inte minst i förvaltningen av kyrkobyggnader och kyrkogårdar,
  • att kyrkans internationella arbete värnas och utvecklas. 

VÄLJ att stödja arbetet för en öppen och modern folkkyrka!

VÄLJ Socialdemokraternas kandidater i kyrkovalet den 19:e september!


facebook Twitter Email