Ungdomars boende

Ungdomar är en grupp som har svårt att bo kvar i Ekerö på grund av att utbudet av lägenheter är så begränsat. Ungdomar ska inte behöva bo kvar i föräldrahemmet längre än de själva vill. Unga behöver små lägenheter med överkomliga boendekostnader, lägenheter som inte kräver en stor ekonomisk insats och förutsätter en hög inkomst, lägenheter som ligger nära allmänna kommunikationer, dagligvaruaffärer och annan kommersiell service. Socialdemokraterna i Ekerö vill verka för att ett nödvändigt antal bostäder lämpliga för unga tillkommer i varje framtida bostadsbyggnadsprojekt i kommunen.

facebook Twitter Email