Meningsfull fritid

Med den natur, historia och stora mängd barnfamiljer som bor på Mälaröarna har Ekerö kommun ett stort ansvar. Att förvalta kulturarven, att främja barnens kreativa utveckling, att göra naturen tillgänglig för alla – genom vandringsleder, ridvägar och att ta hänsyn till och främja idrottandet i kommunen för både pojkar och flickor.

Ekerö har brist på både sporthallar, ridvägar och andra utrymmen för idrottsutövare men även lokaler för annan typ av föreningsaktivitet. Socialdemokraterna ser det här som en brist på planering och som en respektlöshet gentemot kommunens invånare. Många barn som börjar komma upp i tävlingsåldern kan idag inte träna tillräckligt mycket på grund av bristen på lokaler. Det blir svårt att utvecklas och motivationen brister lätt under sådana omständigheter. Den självdisciplin som krävs och den glädje som aktiviteten ger utvecklar många unga till ansvarstagande vuxna. Idrotten och föreningslivet bidrar till en gemenskap som gör att man känner sig delaktig i samhället. Därför måste vi skapa ännu bättre förutsättningar för föreningslivet i Ekerö.

Idag är en stor del av utövarna inom Ekerös idrottsklubbar pojkar. Det pågår ett arbete för att få fler flickor att engagera sig i fler sporter, men Socialdemokraterna ser att det finns ett fortsatt behov att satsa än mer på barn och ungdomar ur ett genusperspektiv. Ekerö är en av Sveriges mest hästtäta kommuner och därför vill Socialdemokraterna satsa på att göra ridsporten tillgänglig för fler och lättare att utöva bland annat genom förbättrade och utbyggda ridvägar.

Kulturskolan är väldigt uppskattad, många barn som har sökt att delta vid någon av deras kurser har inte fått plats. Socialdemokraterna vill att fler barn-och unga ska få möjlighet att ta del av kulturskolans utbud. Förutom kulturskolan ser Socialdemokraterna också att det är nödvändigt att skyndsamt finna alternativa lokaler till den mångfacetterade och kreativa verksamhet som hade Fabriken som hemvist innan nedläggningen. Med ett helt nytt aktivitetshus där det finns tillgång till olika typer av lokaler finns möjligheten att utöka utbudet inom kulturskolan och även skapa utrymmen där unga själva kan genomföra aktiviteter, ibland kanske med stöd från kulturskolan. Idag bygger en stor del av fritidsaktiviteterna i Ekerö på att man är engagerad i någon idrott, det är viktigt att det finns komplement till detta för den som inte vill spela till exempel fotboll.

facebook Twitter Email