Investera för framtiden

Socialdemokraterna vill investera i en ny skola för att säkerställa kapaciteten i först och främst det centrumnära området. Vid den skolan vill vi att man satsar på en ordentlig sporthall. Efterfrågan är stor och Socialdemokraterna vill att fler i Ekerö ska ha möjlighet att utöva aktiveter. Då behöver kommunen ytterligare en ordentlig sporthall. Socialdemokraterna anser att det klokaste vore att göra detta i anslutning till den nya skolan då den på det viset får en hög nyttjandegrad och en bra central placering i kommunen. För att stå beredda inför framtiden behöver vi också redan nu se över var nästa skola ska komma att ligga. Vi vet att det planeras för mycket nybyggnation även på Färingsösidan och det är viktigt att vi bemöter även det behovet i god tid.

Under de senaste 40 åren har det talats om att bygga en simhall i Ekerö. Det är en stor och kostsam investering. Socialdemokraterna i Ekerö ser det som en oundviklig investering som det inte går att skjuta på längre. Många simhallar i länet är i behov av upprustning och det är otroligt svårt för Ekeröskolorna att få vettiga tider i simhallar i vår närhet. Risken är stor att skolorna i Ekerö inte kommer att klara lagkravet på simundervisning för kommunens elever. Det är inte meningen att bara de som inte lärt sig simma ska få tillgång till simundervisning, eller att ansvaret läggs över på vårdnadshavarna. Detta är något som alla elever ska ha rätt till även i Ekerö. Med en simhall i kommunen ökar vi utbudet av idrottsaktiviteter även på fritiden, samt tillför ett mervärde för kommunens invånare. Det kommer aldrig att bli billigare att investera, detaljplanen finns redan, här handlar det bara om en beslutsamhet att faktiskt klara av att genomföra sina vallöften.

Fritiden utgör en stor del av barns och ungas tid och de arenor där barn och unga vistas kommer att bidra till att forma identitet, samhällssyn och världsbild. Därför vill Socialdemokraterna, i kölvattnet av #metoo-rörelsen, utveckla en utbildning i frågor om bemötande, gränsdragningar och sexuella trakasserier som såväl ungdomar och ungdomsledare ska erbjudas att gå. På så sätt vill vi bidra till trygga och jämställda miljöer i Ekerös föreningsliv.

facebook Twitter Email