De första åren

Till Ekerö väljer många barnfamiljer att flytta just för att de känner att här kan man skapa en trygg och bra framtid för sina barn. Ekerös förskolor och skolor håller en hög kvalitet, naturen finns ständigt närvarande och det är gott om större bostäder för familjer med barn.

Ekerö är en väldigt barnrik kommun och många flyttar till kommunen just när man står i begrepp att bilda familj, det innebär att det också är många som är föräldralediga. En trygg social samvaro även när man är hemma på dagtid är viktigt för både barn och vuxnas välmående. Som nyinflyttad till kommunen kan det vara svårt att komma in i en naturlig gemenskap och det är därför viktigt att Ekerö skapar fler naturliga mötesplatser för föräldralediga och småbarnsfamiljer. Den öppna förskolan har för många en stor betydelse för de som är lediga på dagtid, här finns det anledning att se över möjligheten till utökade öppettider då besöksfrekvensen är hög och öppettiderna begränsade. Möjligheten att erbjuda föräldragrupper som sammanför även flerbarnsföräldrar bör också ses över. Men även andra typer av naturliga samlingsplatser behövs såsom större lekplatser som är tydligt utmarkerade och lätt tillgängliga för många, i flera delar av kommunen, eller ännu fler bra aktiviteter på biblioteken som riktar sig till mindre barn.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. Alla förskolor i Ekerö kommun ska vara av hög kvalitet och stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskollärare och barnskötare ska vara behöriga och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna jobba heltid och känna sig trygga med att deras barn vistas i en miljö som är trygg och utvecklande. Den byggnation som sker i Ekerö riktar sig främst till barnfamiljer, varje gång det planeras för byggande av bostäder måste vi även ta hänsyn till att det innebär att det behövs bland annat förskolor för de barn som flyttar in där. Idag ligger vi efter på den fronten och många föräldrar känner sig stressade över att de inte ska få plats nära hemmet eller få vänta på plats längre än de önskat. Ekerö behöver helt enkelt se till att det byggs förskolor i samma områden som det byggs bostäder, det minskar behovet av köra barn till och från verksamheten, vilket ökar möjligheten för familjer att välja kollektivtrafiken, men det är också viktigt ur en social aspekt att ha kompisar i sin närhet.

facebook Twitter Email