Barnen i ett växande Ekerö

Ekerö kommun är en attraktiv kommun för barnfamiljer och vi fortsätter att växa i snabb takt. Den bostadsutbyggnad som skett de senaste åren har framförallt riktat sig till just barnfamiljer, det är såklart kul att så många vill bo i Ekerö, men det kräver också en viss framförhållning när det gäller kommunal service. På många förskolor och skolor är barngrupperna stora och lokalerna små och eller bristfälliga för den typ av verksamhet man idag bedriver. Planeringen av förskolor, skolor, lekplatser och andra typer av lokaler som behövs i en växande kommun måste alltid gå hand i hand med bostadsbyggandet.

Många flyttar till Stockholmsregionen från övriga delar av landet. Vikten av naturliga samlingsplatser är stor för alla Ekeröbor. För föräldralediga handlar det om att både ens barn och en själv ska få möjligheten att lära känna andra barn och vuxna. Tillgången till bra kommunala lekplatser är också otroligt värdefullt för såväl nyinflyttade som gamla Ekeröbor. Här finns det goda förutsättningar för Ekerö, men kommunen måste ta initiativet och ansvaret för att skapa dessa naturliga samlingsplatser i flera delar av kommunen.

I Ekerö är det alltid nära till natur och kultur. När kommunen fortsätter att utvecklas behöver vi ta tillvara på de tillgångar som finns nära oss. Inte minst med tanke på att det i Ekerö finns två världsarv som kan bidra med både andra möjligheter och inspiration.

Gemensamt måste vi ta ett ansvar för att utveckla kommunen till en tryggare och mer utvecklande plats att bo på. Med belysta gång- och cykelvägar skapar vi bättre förutsättningar för unga att ta sig till och från kompisar och aktiviteter och med bredare samverkan med föräldrar och lokala föreningar/organisationer kan förutsättningar skapas för en innehållsrik fritid även för den som inte är aktiv i någon idrott.

Socialdemokraterna i Ekerö ger ett löfte till alla unga, det ska vara tryggt att växa upp Ekerö. Det saknas idag en naturlig samlingsplats som är tillgänglig, både för unga och äldre. Socialdemokraterna vill etablera ett aktivitetshus, här ska det finnas lokaler för olika typer av aktiviteter och någon typ av fik med generösa öppettider. Det kan fungera som en ersättning och utökning utifrån hur Fabriken har fungerat under de senaste åren. Ett av de största hindren för fler aktiviteter för både ung och äldre i Ekerö är avsaknaden av lokaler, med ett aktivitetshus kan unga och äldre få en ökad tillgång vilket vore bra för alla. Det skapar en gemenskap och trygghet som bidrar till en ökad samhörighet vilket bygger ett starkare och tryggare Ekerö för framtiden. Ekerö behöver satsa på mer belysning, bredare samverkan mellan föreningar och organisationer som vill göra bra saker för kommunens ungdomar, utökade öppettider på ungdomsgårdarna, föräldrautbildningar och mycket annat. Barn och unga ska ha en meningsfull fritid. Belysning även utanför tätorten gör att det känns tryggare för fler att röra sig ute på kvällstid, inte minst unga känner en osäkerhet i mörka delar av kommunen. Det behöver också finnas en självklar och ständigt närvaro från vuxna i kommunen. Det kan handla om allt från organiserade aktiviteter för unga till föräldravandringar och vuxna som är ute och rastar hunden. Att det finns vuxna synligt ute skapar en välbehövlig trygghet för många

facebook Twitter Email