Kollektivtrafik anpassad för en mindre småstad

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter, med byggande av Förbifart Stockholm/E4 och breddning av Ekerövägen/261. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från att vara en utpräglad landsortskommun till en småstad.

Denna nya småstad som växer fram ställer helt andra krav på kollektivtrafik och dagens system behöver anpassas till de nya kraven och förväntningar från Ekerös medborgare. Idag utgår all kollektivtrafik från Brommaplan och i rusningstrafik blir alla mer eller mindre försenade till Ekerö centrum och vidare mot slutdestinationen i Ekerös ytterområden. Med dagens trafiklösning för bussarna vet man aldrig när bussen går från Ekerö centrum ut mot ytterområdena pga den rådande trafikinfarkten från Brommaplan. Mot Adelsö vet man aldrig om man kommer med den planerade färjan och den mötande bussen på Adelsösidan har många gånger redan åkt när resenärerna kommer till Adelsö vilket medför en lång väntan på nästa buss om det överhuvudtaget går någon mer. För att återupprätta punktligheten och förtroendet för den lokala kollektivtrafiken vill Socialdemokraterna införa en matarlinje mellan Brommaplan och Tappström i rusningstid. 

I och med att all lokaltrafik utgår från Ekerö centrum får vi med enkla medel en lokaltrafik för den framväxande småstaden som inte fastnar i trafikköer från Brommaplan. Vi får en lokal kollektivtrafik som går enligt tidtabell mellan Ekerö centrum och kommunens ytterområden. Med förändringen mot en småstad blir då också Ekerö centrum en mer naturlig samlingsplats och fler resanden görs inom kommungränsen istället för som idag in mot Brommaplan.

Socialdemokraterna vill satsa på kommunens ytterområden i nya detaljplaner i och med definitionen av lokalt centra och då ge liknande service till alla medborgare oberoende vart i kommunen de bor.

facebook Twitter Email