Hur kan vi bygga nytt?

Allt bostadsbyggande måste ske med största möjliga hänsyn till och ansvar för förekommande natur- och kulturmiljöer. Byggvarianterna ”Kombihus” och ”Bo Klok”-konceptet kan borga för lägre byggkostnader och därmed kunna möjliggöra en lägre boendekostnad.

Sjönära bostadsbyggnadsprojekt kommer att attrahera de bostadssökande. På samma sätt attraherar låghusbebyggelse och byggandet i terrasserade etager på sluttande mark. Samtidigt ska i lämpliga lägen flervåningshus (4-5 våningar) kunna uppföras, exempelvis med inskjutna takvåningar. Sådant byggande bör ske framför allt i kommunens tätorter.

facebook Twitter Email