Det goda boendet

Bostadspolitiken är en grundläggande del av den generella välfärden och därför central för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet.

Alla människor, och inte bara de med goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet till ett eget boende i bra bostäder till rimliga kostnader och i en trygg miljö. Rätten till en egen bostad gäller oavsett vi är unga eller gamla, ensamstående eller barnfamilj, någon gång i livet kan man behöva eller vilja byta boendeform på grund av exempelvis ändrade familjeförhållanden. Detta gäller också för dem som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade. Därför måste det finnas ett tillräckligt och varierat utbud av bostäder i Ekerö kommun. Man bör även se över möjligheten att ha delade hyreskontrakt, för exempelvis unga, det skulle göra fler lägenheter till ett alternativ för en bredare grupp.

Alla bostadsområden ska vara attraktiva och i allt bostadsbyggande måste miljöhänsynen stå i förgrunden. Valet av byggmaterial och byggprocessen i sig måste styras av miljömässig hållbarhet. Ett miljöanpassat byggande i form av energisnåla s.k. passivhus skall eftersträvas. Det offentliga rummets (utemiljöns/närmiljöns) kvaliteter måste värnas. Bilfria bostadsområden skall i möjligaste mån eftersträvas och bilpooler organiseras.

facebook Twitter Email