Bostadskön

Över 7 500 personer står idag i bostadskön i Ekerö kommun varav c:a 3 000 är Ekeröbor som är aktiva i sitt bostadssökande. En ledig hyreslägenhet i Ekerö bostäders bestånd har runt 500 sökanden som vill flytta in i just denna lägenhet. För att bostäder skall kunna fördelas rättvist behövs en väl fungerande kommunal bostadsförmedling med tydliga riktlinjer för sitt uppdrag.

facebook Twitter Email