Befolkningsutvecklingen i en kommun för alla

Socialdemokraterna verkar för en rimlig och väl genomtänkt utveckling mot en ökande befolkning i vår kommun. Om 25 år kommer bortåt 50 000 invånare att leva och bo i Ekerö. Detta leder till en utökad skattebas och en stabil kommunal ekonomi och därmed förutsättningar för nödvändiga kvalitetsförbättringar inom bland annat barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen.

Det lokala kommersiella serviceutbudet gynnas också av ett ökat befolkningsunderlag med en växande lokal arbetsmarknad som följd. Basen för vårt kollektiva resande mot såväl Stockholm som nordliga och sydliga förorter skulle också påverkas positivt och göra exempelvis en framtida spårbunden förbindelse till Stockholm möjlig som i sin tur leder till en radikal minskning av bilåkandet mellan Ekerö och dess närorter.

Det krävs att kommunen anpassar sin plan för bostadsförsörjning till den ovan skisserade utvecklingen – en sådan plan saknas idag. 80% av bostäderna i Ekerö är villor. Många menar att den största friheten ligger i egnahemsägandet. Andra menar att inte behöva äga sitt boende kan innebära stor frihet för den enskilde. Socialdemokraterna menar att den ideala fördelningen av upplåtelseform av bostäder av flera skäl bör vara en tredjedel av vardera hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.

Unga mellan 20 och 30 år som önskar och behöver en egen bostad, människor mitt i livet likaså, äldre som vill lämna sina villor men ännu inte är i behov av ett omsorgsboende men väl serviceanpassade bostäder, ensamstående föräldrar och andra fåpersonershushåll tvingas idag söka sitt boende utanför kommunen. Det sedan länge ensidiga utbudet av bostäder i form av dyra villor har lett till att alltför många bostadssökande inte kan bosätta sig i vår kommun. Därför måste byggandet av hyreslägenheter i kommunen omedelbart prioriteras.

facebook Twitter Email