Ekokommunen – infrastruktur och byggande:

Här under (klicka på länkarna) kan du läsa om vår vision för byggandet och infrastrukturen i Ekerö:

  • Ekerö som en sann ekokommun
  • Infrastrukturen i Ekerö kommun
  • Kollektivtrafik anpassad för en mindre småstad
  • Befolkningsutvecklingen i en kommun för alla
  • Det goda boendet
  • Bostadsförsörjningsprogram
  • Hur kan vi bygga nytt?
  • Bostadskön
  • AB Ekerö Bostäder och byggandets förutsättningar
facebook Twitter Email