Plusgenerationerna

50+, 60+, 70+, 80+, 90+ och ganska snart 100+ – förändringen går snabbt. Det som tidigare var steg i en avveckling av livet är i dag snarast en beskrivning av en utveckling. Livet tar inte slut när man går in i en av ”plusgenerationerna”, det innebär för många ett steg mot något nytt, om än annorlunda.

Socialdemokraterna vill verka för att man i livets alla skeden kan leva ett gott liv utifrån ens egna önskemål och förutsättningar. Vi vill att Ekerö ska vara en kommun där man vill, och kan uppleva detta goda liv.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi lever längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också höga krav på vår välfärd. För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig behöver vi höja bemanningen och kvaliteten inom äldreomsorgen, men också bidra till att skapa förutsättningar för aktiviteter, bland annat genom att säkerställa att det finns lämpliga lokaler för människors möten. Socialdemokraterna vill skapa ett aktivitetshus där det ska finnas utrymme för såväl unga som äldre att hålla möten, aktiviteter och allt som det kan tänkas uppkomma behov och intresse av. Ett aktivitetshus där unga och äldre kan skapa en naturlig mötesplats över generationsgränserna ger en mer levande kommun med fler möjligheter till utveckling och intryck för fler. Vi skapar mötesplatsen, mötena skapar de som deltar.

För att stå beredda inför framtiden behöver kommunen erbjuda ett varierat utbud av äldreboenden. Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det stöd man behöver. Människors arbete är vad som bygger samhället starkt, och den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att pensionen och välfärden går att lita på.

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om fortsatt deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Genom att kommunen tillhandahåller de fysiska förutsättningarna kan pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och övrigt föreningsliv bidra till att skapa ett bredare utbud av aktiviteter för pensionärer och äldre i kommunen. Att ha tillgång till en aktiv fritid som pensionär främjar både psykiskt och fysiskt välmående. För att skapa förutsättningar för detta behöver det finnas fler lokaler som är tillgängliga på dagtid, till rimliga priser. Det finns idag en stor brist på möteslokaler där äldre har möjlighet att anordna aktiviteter. Socialdemokraterna vill prioritera möteslokaler, simhall och ytterligare en sporthall för att skapa förutsättningar för framtiden.

facebook Twitter Email