Ett tryggt liv

Tryggheten är viktigt för både ung och gammal. Ekerö behöver bli ljusare och mer tillgängligt, med belysta gång- och cykelbanor. Det gör att fler skulle känna sig trygga med att röra sig ute på kvällstid även efter mörkrets inbrott, det i sig skapar en trygghetskänsla.

Välfärdsteknologi, kameror, robotar, tekniska hjälpmedel, kan uppfattas både som ett löfte och ett hot. Rätt använda resurser kan förbättra och berika livet, fel använda kan de skrämma och göra avstånden mellan människor längre. Det ska vara individens behov som står i centrum och den som blir äldre idag har andra behov och kunskaper än den som var äldre för 10 år sedan. Eventuella ekonomiska besparingar får inte ske på bekostnad av livskvalitet.

facebook Twitter Email