Boende i olika skeden i livet

Socialdemokraterna vill att kommunen ska kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder för äldre – också för dem utan eget kapital. Ett sådant boende kan vara en bostad där var och en har sin egen lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymmen, lämpliga för ett aktivt liv. Med en sådan lösning kan man finna gemenskap och samvaro med andra och vara varandra till stöd och hjälp i stort och smått. En sådan boendeform, för de som önskar flytta från sitt hus eller sin lägenhet medan man är relativt frisk och pigg, saknas idag i vår kommun men skulle kunna bli ett första steg i ökad valfrihet för äldre. Dessa hus och lägenheter bör ligga med ett bekvämt gångavstånd till allmänna kommunikationer, till butiker och övrig service.

Många vill kunna klara sig själva så länge det går. Men det förutsätter att tillgången på hemtjänst i form av service, tillsyn och omsorg säkerställs såväl som tillgången till friskvård och socialt umgänge. Primärvård och viss sjukvård ska kunna ges i hemmet eller i närområdet.

När man inte längre kan bo kvar hemma skall man garanteras tillgång till ett boende där man får god omvårdnad efter behov. Vårdboendet ska ligga i anslutning till goda allmänna kommunikationer. I anslutning till det nya omsorgsboendet Söderströmsgården i Stenhamra vill Socialdemokraterna att ett trygghetsboende/seniorboende tillskapas. Centralt belägna och yteffektiva seniorbostäder ska i nödvändig omfattning tillkomma också i andra delar av kommunen såsom Adelsö och Färingsö. Kommunens eget bostadsbolag bör medverka till att sådana boenden kan komma till stånd.

facebook Twitter Email