Pressmeddelande från (S) i Ekerö med anledning av kommunfullmäktiges beslut att inte entlediga Adam Reuterskiöld KSO (M):

På kommunfullmäktige den 26/4 i Ekerö kommun tog vi tillsammans med en majoritet av kommunfullmäktige beslutet att inte entlediga Adam Reuterskiöld KSO.

Vi har som politiker i Ekerö ansvar för kommunens bästa. Idag beslutade vi att inte godkänna Adam Reuterskiölds begäran att bli entledigad från sina uppdrag som KSO. Beslutet kommer efter en lång tids inre stridigheter inom Moderaterna.

Förslaget stöttades även av Ekeröalliansens samarbetspartier C och KD.

När moderaterna i Ekerö använder kommunpolitiken som arena för sina interna konflikter är detta inte till gagn för skattebetalarna i Ekerö.

Under en lång tid har medborgarna istället för för ett stabilt styre fått ett politiskt parti som visat sig oförmögna att hantera det ansvar som kommer med att styra en kommun.

I ett fall där Moderaternas interna motsättningar går ut över kommunens verksamheter anser vi att detta är ett nödvändigt beslut att fatta givet dagens politiska läge. Beslutsförheten i det politiska styret måste nu ses över.

facebook Twitter Email